Zprávy

Pozvánka na ŠKOLNÍ FARMÁŘSKÝ DEN

11.06.2024 13:47

Pozvání na besídku žáků ZŠ Lidečko

05.05.2024 19:34
       

Výchovný koncert vojenské hudby

09.02.2024 15:57
Ve středu 7. 2. 2024 se žáci 1. - 4. ročníku zúčastnili výchovného koncertu Vojenské hudby Olomouc v kulturním domě ve Valašské Polance. Děti byly zábavnou formou seznámeny s různými druhy hudebních nástrojů, poslechly si známé znělky z večerníčků a pohádek a také si zasoutěžily o...

Recitační soutěž 2024

31.01.2024 16:09
Tradičně, jako každý rok, jsme uspořádali v závěru prvního pololetí školního roku 2023/2024 recitační soutěž. Letos se jí zúčastnilo celkem 20 dětí, které jsme rozdělili do dvou kategorií. V první kategorii nám recitovali žáci 1. - 3. ročníku a ve druhé žáci 4. a 5. ročníku. Všichni...

Pozvání pro předškoláky

09.01.2024 19:10
   

Vánoce v Alcedu

12.12.2023 13:47
V úterý 12. prosince 2023 se žáci naší školy zúčastnili pestrého výukového programu s vánoční tématikou v Alcedu ve Vsetíně. Vánoční koledy nám zahrála cimbálová muzika a nechyběl ani živý betlém. Děti si vyzkoušely tradiční lití cínu, pečení lineckého cukroví a také si vyrobily drobnou vánoční...

Pro bezpečnost našich dětí

07.12.2023 19:30
Ve čtvrtek 7. 12. 2023 měli žáci 1.- 5. ročníku besedu s Policií ČR. Cílem setkání bylo děti seznámit s problematikou jejich osobní bezpečnosti v silničním provozu, především při jízdě na kole nebo přecházení vozovky. Žáci si připomněli čísla integrovaného záchranného systému, prohlédli si...

V nejbližších dnech nás čeká...

07.12.2023 19:23
   

Česko zpívá koledy

07.12.2023 18:35
Vážení rodiče, milé děti a všichni, kteří si chcete zpříjemnit předvánoční čas, přijměte naše srdečné pozvání  dne 13. prosince 2023 v 18.00 hodin na tradiční akci "Česko zpívá koledy".      

Navštívil nás Mikuláš

07.12.2023 17:20
V pondělí 4. 12. nás svou návštěvou poctil sv. Mikuláš i se svou početnou pekelnou družinou. Za krásně zazpívané písničky, které si děti připravily pod vedením paní učitelky Ivy Matuštíkové, dostaly velkou pochvalu a sladkou odměnu. Velmi děkujeme rodičům z Klubu přátel školy za bohatou...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>