Zprávy

Organizace školy na závěr roku

09.12.2022 12:41
Vážení rodiče,  ZŠ Lidečko oznamuje, že dne 21. a 22.12.2022 bude škola uzavřena - tzv. Ředitelské volno. ŠD bude rovněž uzavřena.  Důvodem je šetření energií. Dne 20. 12. 2022 bude provoz ŠD zkrácen do 14. 30 hodin.  Od 23.12. 2022 do 2.1. 2023 navazují Vánoční prázdniny, ŠD bude...

Sběr papíru

07.12.2022 18:14
Vážení rodiče, tradičně i v tomto školním roce se uskuteční na naší škole sběr papíru a to dne 13. 12. 2022. Prosíme o třídění na noviny, časopisy, letáky a samostatně kartony - svázat každé zvlášť. Za dítě napsat jméno, třídu a hmotnost. Sběr můžete vozit ke škole od 9. 12. 2022. Hliník a kovy se...

Mikulášská nadílka

05.12.2022 20:58
S čertem a s Mikulášem dneska se tu vidíme,  písničku jim zazpíváme, snad je i potěšíme...     V pondělí 5. prosince navštívil naše žáky sv. Mikuláš i se svou družinou. Děti mu pod vedením paní učitelky Pechalové společně zazpívaly písničku "Čertí rej", za kterou si vysloužily...

Návštěva Betléma v Horní Lidči

29.11.2022 16:31
Ve dnech 28. a 29. 12. 2022 navštívili žáci 1. - 5. ročníku Betlém v Horní Lidči a také knihovnu. Krásný dřevěný betlém propojuje biblický příběh o narození Ježíška se zdejším krajem. Děti tak mohly vidět více než sto architektonických skvostů a přes dvě stě dřevěných postaviček, nejznámější poutní...

Preventivní program "Etické dílny"

20.11.2022 14:02
Žáci 1. - 5. ročníku se zúčastnili preventivního programu Etické dílny, jehož cílem je u dětí rozvíjet pozitivní vlastnosti a sociální dovednosti, budování charakteru, přátelství, zdravých vztahů apod. Děti si poslechly a aktivně vyzkoušely různě situace správného i nesprávného chování, které jim...

Česko zpívá koledy

15.11.2022 18:48
Vážení rodiče, prarodiče a všichni, kteří si chcete zpříjemnit adventní čas, přijměte naše srdečné pozvání  dne 7. 12. 2022 v 18.00 hodin na tradiční akci "Česko zpívá koledy". Součástí programu bude rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem. Těšíme se na vaši účast a přejeme vám...

Škola bruslení

04.11.2022 11:19
Vážení rodiče, upřesňuji informace ohledně kurzu bruslení v Kapka resortu ve Lhotě u Vsetína. Kurz by probíhal podobně jako plavecká výuka a to : 1x týdně každé  úterý od 6. 12.2022 do 8. 2. 2023 v době - 13:15 – 14:15 /odjezd od školy přibližně ve 12. 20 hodin. Kurz je...

Vánoční hvězda

04.11.2022 11:08
Vážení rodiče, i letos se naše škola zapojí do prodeje vánočních hvězd. Podrobné informace dostanou žáci na lístečcích. V případě zájmu prosíme o vyplnění objednávek.   Vánoční hvězda - ŠANCE OLOMOUC o.p.s. „Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli těžce...

Beseda s Policií ČR

01.11.2022 21:08
Ve čtvrtek 20. 1. 2022 nás navštíví Policie ČR. Cílem setkání bude seznámit děti s problematikou jejich osobní bezpečnosti ve vztahu k neznámým osobám a předmětům a jiným nebezpečím, která dětem hrozí. Beseda bude také směřovat k  bezpečnosti v silničním provozu a vzájemném chování mezi...

Volby do školské rady

13.10.2022 20:28
    Vážení rodiče, v letošním školním roce 2022/2023 opět proběhnou volby do školské rady. Funkce člena školské rady z řad rodičů trvá 3 roky nebo po dobu docházky dítěte do ZŠ Lidečko. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality

Doučování žáků škol

02.03.2022 08:56