Výchovný koncert vojenské hudby

09.02.2024 15:57

Ve středu 7. 2. 2024 se žáci 1. - 4. ročníku zúčastnili výchovného koncertu Vojenské hudby Olomouc v kulturním domě ve Valašské Polance. Děti byly zábavnou formou seznámeny s různými druhy hudebních nástrojů, poslechly si známé znělky z večerníčků a pohádek a také si zasoutěžily o sladké odměny. Nakonec jsme si společně zazpívali i zatancovali. Koncert se nám všem moc líbil. Velmi děkujeme celé Vojenské hudbě Olomouc za neobyčejný hudební zážitek.