Organizace tříd ve školním roce 2018/2019

 

Třída Třídní učitelka Umístění Číslo učebny
1. Mgr. Jana Mačková I. patro učebna č. 4
2. Hana Mojžíšková I. patro učebna č. 2
3. Mgr. Michaela Srbová I. patro učebna č. 5
4. Mgr. Erika Garguláková  I. patro učebna č. 3
5. Mgr. Vladislava Spáčilová    přízemí učebna č. 1