Organizace tříd ve školním roce 2019/2020

 

Třída Třídní učitelka Umístění Číslo učebny
1. Mgr. Anna Šviráková I. patro učebna č. 5
2.  Mgr. Alena Tabáčková I. patro učebna č. 4
  3.      Mgr. Zuzana Sochorová I. patro učebna č. 2
4. Mgr. Michaela Srbová  přízemí učebna č. 1
5.   Mgr. Erika Garguláková    I. patro učebna č. 3