Organizace tříd ve školním roce 2023/2024

 

Třída Třídní učitelka Umístění Číslo učebny
1. Mgr. Anna Šviráková I. patro učebna č. 5
2.  Mgr. Iva Matuštíková přízemí učebna č. 1
  3.   Mgr. Marie Ptáčková I. patro učebna č. 4
4. Mgr. Petra  Gášková  I. patro učebna č. 2
5.      Mgr. Erika Garguláková I. patro učebna č. 3