Úplata ve školní družině

 

Výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2021/2022 je stanovena na 60,- Kč měsíčně.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Úplata je splatná:

  • za období září – prosinec                 . 12. 2021
  • za období leden – březen                 . 03. 2022
  • za období duben – červen                . 06. 2022