Úplata ve školní družině

 

Výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2018/2019 je stanovena na 60,- Kč měsíčně.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Úplata je splatná:

  • za období září – prosinec                 04. 12. 2017
  • za období leden – březen                 05. 03. 2018
  • za období duben – červen                11. 06. 2018