Úplata ve školní družině

 

Výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2023/2024 je stanovena na 60,- Kč měsíčně.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Úplata je splatná:

  • za období září – prosinec                 
  • za období leden – březen                 
  • za období duben – červen