Organizace školní družiny

 

Vychovatelka:         Dominika Zádrapová

Kapacita ŠD:           30 žáků

Provozní doba:        po ukončení vyučování do 15.30 hodin

 

Odchody žáků:       

Žák odchází ze ŠD v době uvedené na zápisním lístku, odchod v jiném čase je nutný zapsat do deníčku a předložit vychovatelce ŠD. Zápis musí obsahovat datum a podpis rodičů

 

Doporučení:            

Do ŠD se doporučuje starší oblečení, zvláště na pobyt venku, a lehkou odpolední svačinu.