ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU

 
 
Vážení rodiče,
informujeme o přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024.
Přijaté děti naleznete pod registračním číslem, které Vám bylo přiděleno při zápisu.
 
Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno do vlastních rukou.
 

Základní škola Lidečko, okres Vsetín, 756 15 Lidečko 36

tel: 775 725 631, email: zslidecko@centrum.cz

 

Rozhodnutí

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lidečko, okres Vsetín,

rozhodla  podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla, že:

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání v základní škole, jejiž činnost vykonává Základní škola Lidečko, okres Vsetín od školního roku 2023/2024 u dětí s tímto registračním číslem:

 
 

1.  1/2023                                                                                                                                                                  

2.  2/2023

3.  3/2023

4.  4/2023

5.  5/2023

6.  6/2023

7.  7/2023

8.  8/2023

9.  9/2023

10. 10/2023

11. 11/2023

12. 12/2023

13. 13/2023

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lidečko, okres Vsetín a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

                     

V Lidečku, dne  12.4. 2023

Mgr. Alena Lišková, ředitelka školy

 

 


 

 

Vážení rodiče,
v přiloženém odkazu informujeme o přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Přijaté děti naleznete pod registračním číslem, které Vám bylo přiděleno při zápisu.