ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU

 
Vážení rodiče,
v přiloženém odkazu informujeme o přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Přijaté děti naleznete pod registračním číslem, které Vám bylo přiděleno při zápisu.