ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU

 
 
Vážení rodiče,
v přiloženém odkazu informujeme o přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022.
Přijaté děti naleznete pod registračním číslem, které Vám bylo přiděleno při zápisu.
 
Při vyplňování přihlášky získáte registrační číslo svého dítěte.
Seznam registračních čísel bude zveřejněn do 16. 5. 2021 na dveřích školy a na webových stránkách školy.
Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno do vlastních rukou.
 

 

odkaz:


 

 

Vážení rodiče,
v přiloženém odkazu informujeme o přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Přijaté děti naleznete pod registračním číslem, které Vám bylo přiděleno při zápisu.