ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU

 
 
Vážení rodiče,
v přiloženém odkazu informujeme o přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022.
Přijaté děti naleznete pod registračním číslem, které Vám bylo přiděleno při zápisu.
 
Seznam registračních čísel bude zveřejněn do 16. 5. 2021 na dveřích školy a na webových stránkách školy.
Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno do vlastních rukou.
 

 

Vážení rodiče,
v přiloženém odkazu informujeme o přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Přijaté děti naleznete pod registračním číslem, které Vám bylo přiděleno při zápisu.