Projekt "Zdravé zuby"

 

Již několk let se naše škola zapojuje do preventivního výukového programu Zdravé zuby. Cílem programu je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i v dospělosti.

Vyučující  zařazují tento program zejména do tématických celků týkajících se zdraví člověka především v předmětech prvouka a přírodověda. Při své práci se žáky vycházejí z odborného manuálu a speciální metodické příručky. Žáci mají k dospozici pracovní listy a plní postupně úkoly, které jsou přiměřeně náročné jejich věku. Za splnění projektu je pro ně připraven diplom.

Dalším úkolem dětí je navštívit svého zubního lékaře za účelem preventivní prohlídky. Lékař potvrdí návštěvu na soutěžní kartičce, která se odesílá. Děti mohou vyhrát spoustu krásných a zajímavých cen.