Zápis do 1. ročníku

04.03.2020 12:05


Ředitelství Základní školy Lidečko, okres Vsetín oznamuje, že zápis do 1. ročníku se koná

v úterý dne 7. dubna 2020 v době od 12.30 do 16.00 hodin v budově Základní školy Lidečko.

Ostatní infomace ohledně zápisu naleznete ve složce zápis.

Mgr. Alena Lišková - ředitelka školy