Zápis do 1. třídy - 7. dubna 2022

01.03.2022 10:38
 
Pro rodiče předškoláků

 

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 se bude konat v budově ZŠ v Lidečku, ve čtvrtek dne 7. dubna 2022 

v době od 12.30 do 17.00 hodin v 1. poschodí v učebně 1. třídy.

 

Rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • vyplněnou žádost o přijetí + dotazník (vyzvednete si v MŠ,  případně ZŠ Lidečko nebo u zápisu). Vyplněné tiskopisy odevzdají rodiče nejpozději týden před zápisem v MŠ, případně odevzdají do poštovní schránky na Základní školu Lidečko.
  • při žádosti o odklad školní docházky (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa)                                                                                                                 

 

Na setkání s Vámi se těší ředitelství ZŠ Lidečko a pedagogický sbor.

Další informace jsou ve složce  Zápisy do 1. třídy