Zahájení výuky od 25. 5. 2020

19.05.2020 20:40

Vážení rodiče,

Ode dne 25. 5. 2020 bude škola otevřena pro přihlášené děti. Pro ostatní bude i nadále probíhat distanční výuka. Děti budou pracovat ve svých třídách pod vedením své třídní učitelky, nápomocny budou asistentky a vychovatelka ŠD.

Provoz školy bude každý den od 7. 30 hodin. Výuka bude ukončena po 4., 5. nebo 6. vyučovací hodině (dle rozvrhu hodin v 1. pololetí). Ve 2. třídě bude učit paní vychovatelka ŠD, která bude spolupracovat s třídní učitelkou 2. ročníku. Výuka bude probíhat v blocích s důrazem na stěžejní předměty. Na oběd budou děti odváděny postupně po třídách od 11.00 do 12. 15 hodin.

Starší děti poté odchází domů, mladší-přihlášené, budou pokračovat v odpoledním volnočasovém programu, který nahrazuje ŠD.

Při nástupu do školy v pondělí dne 25. 5. 2020 přinesou přihlášené děti a odevzdají podepsané Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění od rodičů. Bez tohoto ,,Prohlášení“ se nemohou zúčastnit výuky. Ve čtvrtek budete mít tiskopis u Vás doma ve schránce.

V případě dotazů či nejasností mne kontaktujte na telefonním čísle 775 725 631.

 

S pozdravem a přáním příjemných dní Mgr. Alena Lišková