Vzdělávací program OVOCENTRA

14.06.2017 12:28

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol připravilo OVOCENTRUM Valašské Meziříčí pro žáky výchovně vzdělávací akci o zdravém životním stylu, která se uskutečnila 11. 5. 2017.  V úvodu si žáci připomněli význam ovoce a zeleniny pro naše zdraví. Po té byli podrobněji seznámeni s některými druhy ovoce a zeleniny, včetně vitamínů a minerálů obsažených v jednotlivých druzích. Vše proběhlo formou názorných ukázek s doprovodem velikého „Citrónu“ a  zábavného vypravěče. Během celého programu byli aktivně zapojování žáci, kteří za správné odpovědi obdrželi malou odměnu. Všichni se pobavili i poučili. (Foto)