Výuka od 4. 1. 2021

30.12.2020 13:26

 

Dle nařízení vlády bude výuka od pondělí 4. 1. 2021 až do odvolání povolena pouze žákům 1. a 2. ročníku

Ostatní žáci se budou vzdělávat  distančním způsobem jako minule, včetně videokonferencí.

Pokyny k výuce budou zadány třídními učitelkami dne 4. 1. 2021, sledujte edupage a Microsoft Teams.

Prezenční výuka bude probíhat v rámci tříd (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Pro žáky 1. a 2. třídy bude v provozu také školní družina.

Vstup dalších osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt  s osobami v prostorách školy.

Školní jídelna bude v provozu, nárok na dotovaný oběd mají také žáci, kteří se vzdělávají distančně, musí se však  přihlásit v jídelně.

Věřme, že se děti vrátí do školních lavic co nejdříve.

S pozdravem Mgr. Alena Lišková