Výuka od 1. března 2021

28.02.2021 20:04

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí Vlády ČR bude distanční způsob  vzdělávání platit od pondělí 1. března 2021 i pro žáky 1. a 2. třídy. Provoz školní družiny je rovněž ukončen.

V případě potřeby  kontaktujte třídní učitelky. Obědy budou dětem odhlášeny. 

Děkujeme za spolupráci a pomoc dětem v této náročné době. Věřte, že i my pedagogové se těšíme na otevření škol, na dětský smích a prezenční výuku, která je nenahraditelná.

Přeji Vám i Vašim blízkým  především pevné zdraví.

Jménem celého pedagogického sboru 

Mgr. Alena Lišková 

 

www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna