Výchovně vzdělávací exkurze v Kosence

07.04.2017 11:11

Žáci naší základní školy pojedou v rámci vyučování na velikonoční výchovně-vzdělávací program do Kosenky ve Valašských Kloboukách. V pondělí 10. 4. je program zajištěn pro žáky 3. ročníku, v úterý 11. 4. pro žáky 2. ročníku a ve středu 12. 4. 2017 pro žáky 4. a 5. ročníku.

Žáci si s sebou vezmou svačinu, pití, vhodné oblečení a obuv, průkazku pojišťovny, 2 igelitové sáčky. Děvčata si vezmou 3 vyfouknutá vajíčka uložená v krabičce, chlapci 12 prutů vhodných na pletení pomlázky. ( Foto )