Volby do školské rady

13.10.2022 20:28

    Vážení rodiče,
v letošním školním roce 2022/2023 opět proběhnou volby do školské rady. Funkce člena školské rady z řad rodičů trvá 3 roky nebo po dobu docházky dítěte do ZŠ Lidečko. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Další podrobnosti ke školské radě dle zákona č. 561/2004 Sb. se dozvíte na webových stránkách školy.

    Volby do školské rady proběhnou během třídních schůzek, které se budou konat v listopadu – termín bude upřesněn.

   Pokud máte zájem ucházet se o funkci člena školské rady, vyplňte, prosím, návratku. Vyplněnou návratku doručte do školy nejpozději do 25. 10. 2022.
Předem Vám děkuji za ochotu zapojit se do života školy.

Mgr. Alena Lišková - ředitelka školy