Volby do školské rady

18.10.2019 12:44

Vážení rodiče,

v letošním školním roce 2019/2020 proběhnou volby do školské rady.

Funkce člena školské rady z řad rodičů trvá 3 roky nebo po dobu docházky dítěte do ZŠ Lidečko.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na
správě školy.
Další podrobnosti ke školské radě  vymezuje § 167 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 

Volby do školské rady proběhnou během třídních schůzek, které se budou konat v listopadu - termín bude upřesněn..

Předem Vám děkuji za ochotu zapojit se do života školy.

Mgr. Alena Lišková-ředitelka školy