Třídní schůzka 1. ročníku

04.03.2016 13:16

Ve čtvrtek 25. 2. 2016 proběhla společná třídní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku. Této třídní schůzky se zúčastnili i samotní prvňáčci.

Společně s paní učitelkou předvedli rodičům, jak probíhá výuka v českém jazyce a matematice.

V českém jazyce paní učitelka názorně ukázala postup při procvičování a upevňování čtení písmen, slabik i slov. Také předala rodičům informace k zadávaným domácím úkolům a doporučení jak postupovat při jejich plnění.

V ukázce z matematiky si žáci lehce poradili s počítáním v oboru do 7 i s řešením nerovnic a slovní úlohy.

Třídní schůzka byla určitě pro obě strany příjemná a maximálně přínosná. (Foto)