Třídní schůzka 1. ročník

14.11.2016 10:52

V úterý 8. 11. 2016 proběhla společná třídní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku. Této třídní schůzky se zúčastnili i samotní prvňáčci.

Společně s paní učitelkou předvedli rodičům, jak probíhá výuka v českém jazyce a matematice.

V českém jazyce paní učitelka názorně ukázala postup při procvičování a upevňování čtení písmen, slabik i slov.

V ukázce z matematiky si žáci lehce poradili s počítáním v oboru do 5 a předvedli, jak si hrají Na obchod.

Třídní schůzka byla určitě pro obě strany příjemná a maximálně přínosná. (Foto)