Sportovní den v tělocvičně

26.11.2016 08:55

V pátek 18. 11. se pro naše žáky uskutečnil v tělocvičně Sportovní den. Žáci 1. – 4. ročníku byli rozděleni do čtyř smíšených družstev, která se mezi sebou utkala v rozličných disciplínách. Každou disciplínu jim názorně předvedli žáci 5. ročníku. Ti se pak utkali se čtvrťáky ve vybíjené. Mladší žáci si zatím cvičili svůj postřeh, pozornost, rychlost, zručnost, pohotovost apod. Sportovní den se vydařil. (Foto)