Společná schůze rodičů

02.09.2016 12:57

V úterý 13. 9. 2016 v 15.30 hodin bude společná schůze rodičů.

Program:    Zpráva Klubu přátel školy

                  Organizace školního roku 2016/2017

                  Školní družina

                  Volba zástupce do školské rady

                  Různé