Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

09.08.2023 13:37

Zahájení proběhne v pondělí dne 4. září 2023 v 8.00 hodin v budově Základní školy Lidečko.

Rodiče prvňáčků mohou své děti první den doprovodit do 1.třídy, kde budou všichni přivítáni a seznámeni s pedagogickými pracovníky a s ostatními zaměstnanci školy. Následně dostanou  informace ohledně pobytu ve ŠD, který je možný od prvního dne.

Ostatní žáci přijdou do svých tříd, ve kterých proběhne zahájení školního roku. Poté budou žáci ve třídách společně se svými třídními učiteli a  dozví se všechny důležité informace a program prvních školních dnů. Oběd se bude první den vydávat podle předem daného harmonogramu od 9. 30 hodin- první třída a následně postupně po třídách ostatní děti. 

Provoz školní družiny dne 4. září 2023 bude zkrácen do 13. 00 hodin. Ostatní dny do 15. 30 hodin. Zájemci o ŠD obdrží přihlášky první školní den. Od p. vychovatelky se následně  dozvíte všechny důležité informace.

Výuka ve dnech 5. 9. a 6. 9. 2023 pro 2. - 5. třídu bude ukončena v 11. 10 hodin, poté děti postupně  v doprovodu vyučujících odchází na oběd, do ŠD nebo domů. 

1. třída  ukončí vyučování  ve dnech 5. a 6. září 2023 v 9. 10 hodin, poté děti tráví čas ve ŠD (přihlášené děti). Ostatní děti si vyzvedávají rodiče, případně se domlouvají s třídní učitelkou a vychovatelkou o odchodu dítěte ze školy či ze školní družiny. 

Od 7. září 2023 se budou děti vyučovat dle rozvrhu hodin.