Slavnostní zahájení a organizace školního roku 2022/2023

24.08.2022 11:29

 

Zahájení proběhne ve čtvrtek 1. září 2022. v 8.00 hodin v budově Základní školy Lidečko.

Rodiče prvňáčků mohou své děti první den doprovodit do 1.třídy, kde budou všichni přivítáni a seznámeni s pedagogickými pracovníky a s ostatními zaměstnanci školy. Následně dostanou  informace ohledně pobytu ve ŠD, který je možný od prvního dne.

Ostatní žáci přijdou do svých tříd, ve kterých proběhne zahájení školního roku. Poté budou žáci ve třídách společně se svými třídními učiteli a  dozví se všechny důležité informace a program prvních školních dnů. Oběd se bude první den vydávat podle předem daného harmonogramu od 9. 30 hodin- první třída a následně postupně po třídách ostatní děti. 

Provoz školní družiny dne 1. září bude zkrácen do 13. 00 hodin. Ostatní dny do 15. 30 hodin. Zájemci o ŠD obdrží přihlášky první školní den. Od p. vychovatelky se následně  dozvíte všechny důležité informace.

Výuka ve dnech 2. a 5.  září 2022 pro 2. - 5. třídu bude ukončena v 11. 10 hodin, poté děti postupně  v doprovodu vyučujících odchází na oběd, do ŠD nebo domů. Od 6. září se budou děti vyučovat dle rozvrhu hodin.

1. třída  ukončí vyučování  ve dnech 2. a 5.  září 2022 v 9. 10 hodin, poté děti tráví čas ve ŠD (přihlášené děti). Ostatní děti si vyzvedávají rodiče, případně se domlouvají s třídní učitelkou a vychovatelkou o odchodu dítěte ze školy či ze školní družiny. 

 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek dne  1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Vsetín stanoveny v termínu 13. – 19. února 2023. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do neděle 3. září 2023.

Budova školy se pro žáky otevírá  každé ráno v 7. 00 hodin.

 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců ZŠ Lidečko.

S pozdravem a přáním krásného dne 

Mgr. Alena Lišková, ředitelka školy