Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016

04.07.2016 11:06

Ve čtvrtek 30. června 2016 proběhlo slavnostní ukončení školního roku 2015/2016, kterého se účastnil i pan starosta Ing. Vojtěch Ryza. Nejdříve se všichni žáci a ostatní účastníci shromáždili ve školní družině. Žáci 5. ročníku se rozloučili se všemi p. učitelkami, které je učily v průběhu pěti let, a také s ostatními zaměstnanci školy a panem starostou. Ten jim popřál mimo jiné i mnoho úspěchů v nových školách. Po té paní ředitelka krátce zhodnotila uplynulý školní rok, předala pochvalné listy za sběr starého papíru, hliníku a pomerančové kůru a OCENĚNÍ Pavlíně Zádrapové za úspěšné absolvování SCIO testů Stonožka. Pak se žáci rozešli do svých tříd, kde už byla připravena vysvědčení za letošní školní rok. Prvňáčci si hrdě odnášeli své první vysvědčení. Pochvala za úspěšnou reprezentaci školy v nějaké soutěži byla udělena celkem 14 žákům.

Už zbývalo jen všem popřát klidné a pohodové prázdniny. (Foto)