Školní výlet na hrad Brumov

28.06.2021 16:43

Dne 24. 6. 2021 se žáci 1., 2., a 3. ročníku zúčastnili školního výletu. Našim cílem byl hrad Brumov a stáje Lipina. 

Hradem nás ochotně provedl pan průvodce, který děti seznámil s historií hradu a zajímavostmi, které často prokládal vtipnými báchorkami. Na nádvoří jsme pro děti připravily pohádkovou stezku s úkoly z večerníčků. Za aktivitu a vzájemnou spolupráci při plnění úkolů byly děti odměněny zmrzlinou nebo ledovou tříští.

Naší další zastávkou byly stáje v Lipině. Děti si mohly prohlédnout celou farmu a její zvířecí obyvatele. Nejoblíbenějším mazlíkem se stalo prasátko Cecilka. Nechyběla ani projížďka na koních. Dětem se výlet moc líbil a domů se vracely se spoustou zážitků.