Školní recitační soutěž

14.01.2016 17:20

Ve čtvrtek 28. 1. 2016 proběhne školní kolo recitační soutěže. Zástupce ze své třídy si budou v třídních kolech vybírat žáci příslušných tříd.  Vybraní zástupci budou rozděleni do kategorii. Žáci první třídy budou mít samostatnou kategorii. Ve druhé kategorii budou soutěžit žáci 2. a 3. třídy, ve třetí kategorii žáci 4. a 5. třídy. Porotu budou tentokráte tvořit paní učitelky. Po vyhodnocení školního kola recitační soutěže obdrží žáci vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2015/2016. (Foto)