Školní kolo recitační soutěže

14.02.2017 07:41

V úterý 31. 1. 2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zástupce ze své třídy si v třídních kolech vybírali žáci příslušných tříd.  Vybraní zástupci byli rozděleni do kategorii. Žáci první třídy měli samostatnou kategorii. Ve druhé kategorii soutěžili žáci 2. a 3. třídy, ve třetí kategorii žáci 4. a 5. třídy. Porotu tentokráte tvořily paní učitelky. Po vyhodnocení školního kola recitační soutěže obdrželi žáci vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2016/2017.  (Foto)