Školní jídelna

13.10.2020 21:40

Vážení rodiče,

oznamujeme, že od 14.10-30.10.2020, z důvodu vládního nařízení distanční výuky, jsou žáci automaticky odhlášeni z obědů.
O možnosti stravování žáků během distanční výuky ještě do této chvíle nebylo rozhodnuto, nicméně, pokud by nutně někdo potřeboval stravovat dítě tzv.,,Z okénka ", kontaktujte telefonicky vedoucí stravování.  
Po znovuotevření škol budou žáci automaticky přihlášeni podle nastavených šablon ke stravování.

Školní jídelna při MŠ Lidečko, Lenka Ryzová