Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce 2022/20223

12.04.2022 10:39

Základní škola Lidečko, okres Vsetín, 756 15 Lidečko 36

tel: 775 725 631, email: zslidecko@centrum.cz

 

Rozhodnutí

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lidečko, okres Vsetín,

rozhodla  podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla, že:

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Lidečko, okres Vsetín od školního roku 2022/2023 u dětí s tímto registračním číslem:

1.  7/2022

2.  8/2022

3.  9/2022

4.  10/2022

5.  11/2022

6.  12/2022

7.  13/2022

8.  14/2022

9.  15/2022

10. 16/2022

 

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lidečko, okres Vsetín a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 Mgr. Alena Lišková, ředitelka ZŠ Lidečko, okres Vsetín