Projekt Rozvoj tvořivosti s LEGEM

10.06.2016 13:45

V říjnu 2015 jsme využili vyhlášení Speciálního grantu Nadace SYNOT a zpracovali projekt „Rozvoj tvořivosti s LEGEM“. Cílem projektu bylo rozšíření a doplnění konstruktivní stavebnice LEGO, která je využívána ve školní družině a také v pracovních činnostech, o nové prvky a sestavy. Práce s LEGEM rozvíjí u žáků tvořivost a logické myšlení, dále slouží k rozvoji jemné motoriky a také komunikativních dovedností a vzájemné spolupráce žáků.

Náš projekt byl podpořen a škola získala nadační příspěvek ve výši 12 000 Kč na nákup stavebnice.

Protože stavebnice LEGO je velmi oblíbena nejenom u chlapců, ale i u děvčat, bylo by velmi přínosné doplnit ji a rozšířit o nové sestavy LEGO Friend, LEGO City a LEGO Classic, aby měli žáci při jejím využívání dostatečné množství prvků.

Nadaci SYNOT za její podporu mnohokrát děkujeme.