Projekt Moravské děti Českého rozhlasu Zlín

19.09.2018 21:22
  •      V pátek dne 21. 9. 2018 se většina žáků naší školy zapojí do projektu Moravské děti Českého rozhlasu Zlín. Pod vedením paní učitelky Hany Mojžíškové zazpívají děti pět písní s doprovodem na klavír. Nahrávat je přijede Český rozhlas Zlín. Informace o tom,kdy a kde můžete sborový zpěv našich dětí slyšet, zveřejníme následně po nahrávání. Do projektu jsou zapojeny děti, které odevzdaly písemný souhlas rodičů s účastí v projektu.

  •      Děti, které nevystupují, přijdou do školy jako obvykle. Po ukončení nahrávání pokračuje výuka běžným způsobem.