Poděkování

07.04.2020 09:24

Vážení rodiče,

Již téměř měsíc probíhá forma distanční výuky, která klade na nás všechny velké nároky. 

Dovolte mi, abych Vám touto cestou jménem svým i jménem celého našeho kolektivu poděkovala za spolupráci a pomoc dětem při výuce.

Současný způsob výuky probíhá formou tzv. distančního vzdělávání. 

Jakým způsobem výuka probíhá?

Pedagogové si připravují doma, případně ve škole výuku pro děti a snaží se vybírat podstatné učivo, které dětem posílají - emailem, do schránky, telefonicky, případně přes aplikaci Messenger. 

Někteří z nás využívají aplikaci Fred, či Wotsabee (anglický jazyk), cvičení online. 

Dále mají děti na webových stránkách školy odkazy na osvědčené webové stránky, které běžně využíváme ve škole při výuce. 

Připomínám a zastávám názor - i méně je někdy více.

https://www.rysava.websnadno.cz/

https://skolakov.eu/

https://www.onlinecviceni.cz/

Kdo má zájem, ten může každý den sledovat na televizní obrazovce - ČT 2 výukový program Učitelka.

Ráda bych poděkovala touto cestou Vám, rodičům. Je úctyhodné, jak spolupracujete. 

Velmi si vážíme toho, jak v současné době přistupujete ke vzdělávání svých dětí – vypracováváte s nimi úkoly, posíláte ke kontrole a komunikujete s třídními učitelkami. 

Radím, abyste se zbytečně nestresovali, pokud něco nestihnete. 

Chápeme, že někteří z Vás chodí do práce a domácí výuka je časově náročná.

Po nástupu do školy budeme opakovat učivo znovu a poté budeme dále pokračovat v probírání učiva. 

Ve škole se určitě nebude hned zkoušet a známkovat. 

Po společné dohodě budeme zpočátku upřednostňovat formativní(slovní) způsob hodnocení  tak, abychom děti motivovali k další práci.

Dle výroků představitelů našeho státu se plánuje návrat do škol předběžně v polovině května. 

Se zkrácením letních prázdnin se prozatím nepočítá. 

Při zadávání úkolů se učitelé mají soustředit na profilující důležité předměty a především na opakování učiva.

Zatím je jisté, že forma distanční výuky bude probíhat i nadále. 

Kontakty na třídní učitele máte, stejně i kontakt na ředitelství školy.

V případě nejasností volejte, komunikace je v současné době ještě více důležitá.

I my od Vás potřebujeme zpětnou vazbu. 

O velikonočních prázdninách odložte školní výuku stranou a odpočiňte si i Vy od školy.

Velká většina Z Vás si zaslouží za Vaši práci známku 1.

Pamatujte si -  prioritou stále zůstává zdraví nás všech. 

Na závěr Vám přeji jménem svým i jménem celého pedagogického sboru příjemné strávení velikonočních svátků.

Mgr. Alena Lišková