Pěvecká soutěž Slavíček

03.07.2016 07:55

 

V úterý 28. 6. 2016 proběhla ve Společenském centru Lidečko soutěž mladých zpěváčků z naší školy. Soutěžilo se ve třech kategoriích a ve dvou kolech. V prvním kole zpívali lidovou píseň, ve druhém kole moderní za doprovodu hudby, tzv. karaoke. V 1. kategorii, ve které byli zařazeni žáci 1. – 3. ročníku, se utkalo 10 žáků, ve 2.  kategorii starších žáků (4. a 5. ročník) zpívalo 10 žaček. Ve 3. kategorii skupin soutěžily tři dvojice a jedna trojice.

O výsledcích částečně rozhodovali spolužáci a diváci z řad některých rodičů, ale hlavní slovo měla porota, kterou tvořily paní učitelky, paní vychovatelka a paní asistentka.

Na prvních místech se umístily: Eliška Změlíková (2. ročník), Patricie Bařinková (4. ročník), a Miriam Martinková, Lucie Ryzová a Monika Bůbelová (1. ročník). Poděkování patří všem zúčastněným zpěváčkům a p. učitelkám, které soutěž zorganizovaly. (Foto)