Pasování prvňáčků na čtenáře

28.06.2022 21:59

V pátek 24. června navštívili žáci první třídy obecní knihovnu v Liděčku, kde je čekalo slavnostní pasování na čtenáře. Prvňáčky přivítala včelka Mája v podání Lidušky Vichtorové, která žáky zábavně naučným programem provázela a její kamarád Vilík v podání pana knihovníka Aloise Bučka. Po naučném programu žáky přivítal "pohádkový král", starosta obce Ing. Vojtěch Ryza. Děti mu přečetly úryvek z knihy Slabikář včelky Máji, složily slib a následně byly pasovány na čtenáře. Pěkně strávené dopoledne jsme ukončili povídáním u sladkého občerstvení.

Na památku si každý čtenář odnesl domů čtenou knihu s věnováním a pamětním listem.

Za pečlivě připravený program velmi děkujeme.