Organizace od 25. května 2020

04.05.2020 13:27

Vážení rodiče, 

v souvislosti s uvolňováním karantnních opatření Vám oznamuji:

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

 • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
 • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
 • Tělesná výuka bude zakázána. děti však mohou jít v rámci jedné skupiny na procházku. Provoz ve školní družině bude v rámci jedné skupiny - upřesníme později.
 • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.
 • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.
 •  
 • V příštím týdnu Vám pošleme dotazník ohledně docházky Vašeho dítěte do školy a s ním tzv. 

 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ .

 •  

 • Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 • 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

 • 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

 • 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 

 • 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 •  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

 •  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

 • 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 •  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

S pozdravem Mgr. Alena Lišková
 •