Organizace výuky od 25. 5. 2020

25.05.2020 08:59

Vážení rodiče, 

výuka od 25. 5. 2020 bude probíhat v blocích s důrazem na stěžejní předměty. 

Rozvrh učiva si sestaví třídní učitelky na základě zjištění a potřeb v dané třídě. 

Do školy budou děti docházet průběžně, škola bude otevřena od 7.00 hodin. Začátek výuky v 7. 30 hodin. 

Výuka bude ukončena dle rozvrhu hodin v 1. pololetí 2019/2020.

Změna ukončení výuky bude v pondělí v 5. třídě -  ve 13.00 hodin.

Výuka náboženství bude dle rozvrhu v 1. pololetí 2019/2020.

Změna:

Výuka náboženství v 5. třídě (pondělí - 3. vyučovací hodina).

Další případné změny Vám ohlásí třídní učitelka.

 

Upozornění:

 

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT.

Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Pokud některé dítě onemocní během tohoto období, budeme po jeho návratu vyžadovat lékařské potvrzení. Po dobu 14 dnů od odeznění onemocnění si dítě ponecháte doma a bude vzděláváno distanční formou výuky (v  případě dotazů mě kontaktujte 775 725 631). 

Do konce školního roku 2019/2020 se škola řídí platnou legislativou a pokyny ministerstva, které vychází z dokumentu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020. Škola si vyhrazuje právo na změnu některých pokynů pro pobyt svých žáků ve škole vzhledem k vývoji epidemiologické situace v ČR a organizačním možnostem školy.

 

Rozpis přestávek a odchodu na oběd:

 

Organizace výuky od 25. 5. 2020

Přestávky

1. tř.

2. tř.

3. tř.

4. tř.

5.tř.

1. přestávka

8.30-8.50

8.50-9.10

8.35-8.55

8.40-9.00

8.55-9.15

2. přestávka

9.50-10.10

10.10-10.30

9.55-10.15

10.00-10.20

10.15-10.35

3. přestávka

obědová

obědová

obědová

obědová

obědová

Oběd

 

 

 

 

 

Pondělí

11.30

 

11.00

 

11.15

11.45

 

12.00

 

Ostatní dny

11.00

11.15

11.30

11.45

12.00

 

Školní družina od 12. 15 hodin

1. skupina

Zádrapová D.

ve ŠD

1. a 2. třída

celkem 9

2. skupina

Valová L.

učebna č.1

3. třída + 5. tř.

celkem 3

 

Školní družina od 12. 15 hodin (děti z 1. třídy půjdou do ŠD ve 12. 15 hodin - odvádí p. uč. Šviráková).

S pozdravem a přáním příjemných dní 

Mgr. Alena Lišková, ředitelka školy