Organizace vyučování pro žáky 1. ročníku v 1. a 2. školním týdnu

30.08.2016 10:20
Pátek     7.30 –   9.10 hodin
Pondělí  7.30 – 10.15 hodin
Út - Pá 7.30 – 11.10 hodin

Družina bude zajištěna vždy ihned po ukončení vyučování. Na oběd půjdou žáci v 11.10 hodin společně.