Medová snídaně

30.11.2016 13:57

Naše škola se zapojila do projektu Ministerstva zemědělství Medová snídaně. V pondělí 21. 11. 2016 navštívil naši školu Mgr. Karel Zahradník, který žákům poutavým způsobem přiblížil život včel a výrobu medu. Žáci získali mnoho zajímavých informací o včelařství a o významu chovu včel. Na závěr si pochutnali na krajíci chleba s máslem a medem. S sebou si odnesli jablko a malou pozornost v podobě magnetu. (Foto)