Info - ranní a odpolední provoz ŠD, předplatné Divadlo Zlín, kroužky

01.09.2023 11:12

Školní družina - info

Vážení rodiče, před vyplněním přihlášky si prosím přečtěte následujících pár řádků.

Nově bude pro vaše děti možnost navštěvovat i ranní družinu. Ranní družina bude v čase 6.30 – 7.15. Pokud vaše dítě do ranní družiny bude přihlášeno, je vhodné, aby do družiny chodilo pravidelně a to v rozmezí 6.30 – 6.40. Ranní družina bude prozatím na zkoušku a to po dobu prvního půl roku. Jestliže bude malý zájem, nebo budou děti chodit nepravidelně, bude ranní družina zrušena. Minimální počet přihlášených dětí do ranní družiny je 7 dětí. Ranní provoz ŠD bude zahájen od  středy 6. 9. 2023.

  • Ráda bych vás poprosila, aby vaše dítě navštěvovalo školní družinu (dále jen ŠD), alespoň 3 dny v týdnu. Z důvodu kroužků, ,,ZUŠek“ a různé délky vyučování se v ŠD dělá každý den něco jiného a pokud vaše dítě chodí pouze jeden den tak o to přichází.
  • Co se týká přihlášení a odhlášení dětí, po zkušenostech z loňských let, je možné dítě přihlásit či odhlásit pouze v pololetí – tedy v září či lednu.
  • Pokud dítě odchází samo prosím o odchod nejdříve  ve  14.30. Také vy, kteří si děti vyzvedáváte sami, choďte nejdřív ve 14.30. Mezi  13.00 – 14.30 hodinou chodíme ven, tvoříme, povídáme si a děláme různé činnosti a odchody dětí v tomhle čase činnosti narušují.
  • Pokud bude vaše dítě navštěvovat ZUŠ, naučte ho prosím hlídat si v ten den čas.
  • Omlouvat děti lze 2 způsoby. SMS na čísle: 736 684 800, nebo na lístečku či v deníčku s podpisem a datem.
  • Do družiny budou přednostně přijímány mladší děti 1. – 3. ročníku, dojíždějící a děti, které družinu navštěvují vícekrát než 3x v týdnu.

Děkuji všem za spolupráci.

Zádrapová Dominika – vychovatelka ŠD

 

Divadlo Zlín, předplatné

Vážení rodiče,

jako každoročně, tak i v tomto školním roce 2023/2024  chceme s dětmi jezdit do Městského divadla ve Zlíně. Vzhledem ke stálému zvyšování cen za dopravu, je potřeba, aby bylo přihlášených minimálně 45 dětí. Byla by škoda, kdybychom pro malý zájem do divadla přestali jezdit. Jedná se o 4 představení. Cena předplatného je 240 Kč za školní rok + jízdné. Cena za autobus se vybírá před konkrétním termínem. Odvíjí se od sjednaného dopravce (asi 120 Kč za jednu jízdu do divadla). Odjíždí se kolem 13. 00 hodin odpoledne, příjezd kolem 17. 00 hodin (dle délky představení). Názvy divadelních představení jsou následující:

Pohádka o stvoření

Honza málem králem

Miniopery – Šípková Růženka, Budulínek a Karkulka

Zimní příhody včelích medvídků

Dohled během cesty a v divadle vykonávají pedagogičtí pracovníci.

Podle počtu přihlášených žáků, vás budeme během září informovat, zda se do divadla bude jezdit.

Vychovatelka ŠD - Dominika Zádrapová

 

Dále vyplní a odevzdají děti, které budou jezdit.

 

zde odstřihněte………………………………………………………………………………

 

 

Souhlasím s návštěvami mého syna/dcery  v Městském divadle Zlín během školního roku 2023/2024:

 

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………

Třída:……………………………………………………………………………………

 

Podpis rodiče:

 

 

Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

v novém školním roce 2023/2024 nabízíme zájmové kroužky, které mohou děti navštěvovat.

Jde o předběžné zjištění zájmu o nabízené kroužky, které se uskuteční na základě přihlášeného počtu dětí.

 

                              Přehled nabízených kroužků

 

Den

Čas

Název kroužku

Pro třídy

Cena za 1. pololetí

 

Vedoucí

Pondělí

12.45-13.45

Výtvarný

1.– 3.

500,-

Mgr. Iva Matuštíková

Úterý

12.45-13.45

Sportovní

1.-5.

500,-

Mgr. Petra Gášková

Středa

12.45-13.45

Logopedie

1.,2.

1000,-

Mgr. Marie Ptáčková

Čtvrtek

11.20-12.05

Angličtina

1., 2.

500,-

Mgr.Erika Garguláková

 

 

 

 

 

 

 

Informace a přihlášky budou dětem rozdány v pondělí 4. 9. 2023.

Mgr. Alena Lišková - ředitelka školy