Info k výuce od 18. 11. 2020 + nový informační systém Edupage

16.11.2020 16:06

Vážení rodiče,

ve středu 18.11. 2020 se opět zahajuje prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. V souvislosti s tím sdělujeme následující:

  • Dítě má s sebou 2 roušky a sáček, do kterého může roušku odložit při svačině. Jinak má roušku po celou dobu pobytu ve škole nasazenou.
  • Rodiče nemají povolen vstup do školy.
  • Po příchodu do školy si dítě umyje a vydezinfikuje ruce. Na zvýšenou hygienu bude dbáno i během dalšího pobytu ve škole.
  • V průběhu výuky se bude pravidelně větrat.
  • Z rozvrhu hodin je odstraněna tělesná a hudební výchova. Tyto předměty budou v rozvrhu nahrazeny dle potřeb vyučujících. Délka výuky se oproti předchozímu rozvrhu nemění.
  • V případě příznivého počasí budeme chodit s dětmi na krátké procházky. Přizpůsobte tomu, prosím, jejich oblečení. (spíše sportovní)

Provoz školní družiny je rovněž zajištěn. Děti budou ve 2 skupinách – 1. třída (jedna skupina), 2. třída (druhá skupina).

EDUPAGE

Ve středu 18.11. 2020 odešleme e-mailem všem rodičům přihlašovací údaje do informačního portálu Edupage.

Jak se přihlásit:

  • Na stránkách školy www.zslidecko.cz kliknete na záložku EDUPAGE 
  • Kliknete na „přihlášení“
  • Uvedete přihlašovací jméno a heslo a kliknete na „přihlásit“

Od středy 18.11. 2020 bude tento komunikační portál ve zkušebním provozu. Zkuste se tedy přihlásit a seznámit se s jeho prostředím.

Od 23.11. 2020  se stane hlavním komunikačním kanálem mezi rodiči a učiteli – nebudete už muset kontrolovat email, veškerá komunikace bude probíhat tady.

Naleznete zde úkoly v době distanční výuky. Úkoly pro nepřítomné žáky. Různá sdělení, organizační změny,…

Aplikaci lze stáhnout i do mobilu či tabletu.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem kolektiv pedagogů ZŠ Lidečko