Dopravní výchova

09.11.2016 10:30

V pátek 4. 11. 2016 absolvovali žáci 4. ročníku v rámci dopravní výchovy teoretickou část. Pan Radim Česnek seznámil žáky se základními  pravidly silničního  provozu, se správnou výbavou kola a připomenul jim důležité informace pro cyklisty, které budou potřebovat pro získání průkazu cyklisty. Na jaře si žáci své nabyté vědomosti ověří formou testu a své dovednosti si prakticky vyzkoušejí na dopravním hřišti ve Vsetíně. Po absolvování praktické části, získají úspěšní žáci průkaz cyklisty.