Dopravní výchova

14.01.2016 16:39

Ve středu 13. 1. 2016 absolvovali žáci 4. ročníku v rámci dopravní výchovy teoretickou část. Pan Radim Česnek seznámil žáky se základními  pravidly silničního  provozu, se správnou výbavou kola a připomenul jim důležité informace pro cyklisty, které budou potřebovat pro získání průkazu cyklisty. Na jaře si žáci své nabyté vědomosti ověří formou testu a své dovednosti si prakticky vyzkoušejí na dopravním hřišti ve Vsetíně. Po absolvováni praktické části, získají úspěšní žáci průkaz cyklisty. (Foto)