Distanční výuka od 14. 10. 2020

14.10.2020 11:09

Vážení rodiče,

systém zadávání distanční výuky zůstává stejný jako v minulém školním roce.

Komunikace s rodiči a zadávání úkolů si volí třídní učitel sám. Komunikace bude probíhat prozatím prostřednictvím emailů.

V současné době pracujeme na spuštění komunikační platformy Edupage a pedagogičtí pracovníci  se dále  školí na doplňkové formě výuky přes Mickrosoft Teams.

Upozorňujeme, že distanční výuka je nyní ze zákona povinná.

Omlouvání žáků:

V případě, že je dítě na distanční výuce nemocné, omlouvá ho rodič telefonicky, případně emailem třídnímu učiteli.

Škola má k dispozici pouze omezené množství elektronické techniky k zapůjčení (momentálně 3 notebooky), která může být zapůjčena na základě písemné dohody o zapůjčení.

Výuka od 26. 10. 2020

Dne 26.  a 27. října 2020 vyhlašuje MŠMT dny volna.

Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

V tuto dobu MŠMT nedoporučuje distanční výuku.

Distanční forma výuky by měla platit do 1. 11. 2020

 

Ošetřovné odkaz: 

www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/

 

V Lidečku, dne 14. 10 2020

Mgr. Alena Lišková, ředitelka školy