Den Země

19.05.2016 13:49

Na úterý 26. 4. si žáci 5. ročníku připravili zajímavý a poučný program ke Dni Země zaměřený na třídění odpadu. Do prostoru školní družiny byli postupně zváni žáci všech ročníků. Téma uvedli páťáci pohádkou, která vyústila k poučení o třídění použitého materiálu do správných kontejnerů či pytlů určité barvy.

Sami žáci si vyzkoušeli svou pozornost v různých aktivitách, kde např. pomáhali při úklidu a především třídění rozmanitého odpadu do připravených pytlů.

Závěr patřil soutěžím s využitím odpadového materiálu a plastových víček. Hodina byla pro každou třídu skvěle využita a žáci si ještě odnesli správné návyky pro třídění odpadu.