Besídka ke Dni matek

19.05.2016 13:59

Na úterní odpoledne 10. 5. 2016 si žáci pod vedením svých paní učitelek nacvičili program k svátku maminek. Ve Společenském centru Lidečko na úvod zazněla píseň maminkám v podání žáků ze školní družiny. Následoval výstup prvňáčků. Ti se představili jako indiáni, kteří umí mluvit, tančit i hrát si po indiánsku. Druhá třída zatančila na moderní skladbu jako „mimoni“. Do Afriky nás pozvali žáci třetí třídy a předvedli se jako recitující a tančící cizokrajná zvířata. Na řadu přišla pátá třída. Nejprve dvě žačky pohovořily o svátku matek, pak samostatně nastoupila děvčata a po nich se ukázali i kluci ve svých tanečních číslech. Žáci čtvrtého ročníku potěšili přítomné svým divadelním vystoupením s pohádkou O dvanácti měsíčkách.  Na závěr zazpívali opět žáci ze školní družiny dvě písně ze známých filmových pohádek a pak už všechny děti obdarovaly své maminky dárky z keramiky, které si vyrobily v rámci hodin pracovních činností.