Název projektu:

 

Zkvalitnění výuky na 1. stupni ZŠ

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.4.00/21.1003

 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů.

 

V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost „EU peníze školám“ realizovala naše škola v projektu „Zkvalitnění výuky na 1. stupni ZŠ“ tyto klíčové aktivity:

1. Čtenářská a informační gramotnost -

  • šablona č I/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
  • šablona č. I/3  Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti
     

2. Cizí jazyky -

  • šablona č.II/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
 

3. Využívání ICT -

  • šablona č.III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

4. Matematika

  • šablona č. IV/2 Inovace a zklavitnění výuky směřujícíc k rozvoji matematické gramotnosti záků základní školy

5. Přírodní vědy

  • šablona č. V/2 Inovace a zkvalitnšění výuky v oblastí přírodních věd
     

 

V rámci klíčových aktivit šablon I/2, II/2, III/2, IV/2 a V/2 vytvářeli pedagogové školy sady vlastních vzdělávacích a digitálních učebních materiálů (DUM), které ověřeli a využívají je ve výuce.

V rámci klíčové  aktivity I/3 "Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci v této oblasti" se zúčastnili pedagogičtí pracovníci několika vzdělávacích akcí, aby získali další nové znalosti.