Školní družina

Školní družina (dále jen ŠD) při Základní škole Lidečko, okres Vsetín je zřízena podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Hlavní náplní školní družiny je zájmové vzdělávání, odpočinek, relaxace a smysluplné využití volného času žáků.

Našim cílem jsou aktivní a spokojení žáci, příjemná tvůrčí atmosféra, spokojení rodiče žáků a dobrý pocit vychovatelky školní družiny z práce, která má význam a smysl.

 

Školní družina: Strašidelná diskotéka