Sazbník úhrad za poskytování informací

23.05.2018 11:30

Podle příslušných zákonů uvedených v Sazebníku úhrad za poskytování informací budou za poskytování informací účtovány úhrady podle daného sazebníku. (Příloha)