Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

08.04.2019 11:30

 

Základní škola Lidečko, okres Vsetín, 756 15 Lidečko 36

tel: 775 725 631, email: zslidecko@centrum.cz

 

 


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu
vzdělávání

Ředitelka
základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lidečko, okres Vsetín,

podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
rozhodla, že:

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává

Základní škola Lidečko, okres Vsetín

od školního roku 2019/2020 u dětí s tímto registračním
číslem:

1.   15/2019                                                                                                                                              

2.   162019

3.   17/2019

4.   18/2019

5.   19/2019

6.   20/2019

7.   21/2019

8.   22/2019

9.   23/2019

10. 26/2019

11. 27/2019

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění.

Odvolání se podává u ředitelky základní školy,

jejíž činnost vykonává Základní škola Lidečko, okres Vsetín a rozhoduje
o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

                       

V Lidečku dne 8. 4. 2019


                                                                                          
Mgr. Alena Lišková

ředitelka ZŠ Lidečko, okres Vsetín