ŠVP Lidečko - Charakteriatika, hodnocení žáků

Úplné znění Školního vzdělávacího programu je k nahlédnutí v ředitělně Základní školy Lidečko.