ŠVP Lidečko - Charakteristika, hodnocení žáků

 

Úplné znění Školního vzdělávacího programu je k nahlédnutí v ředitelně Základní školy Lidečko.